شروع ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی جدید

 مدارس مشهد مدرسه جو :شروع ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی جدید اعلام شد در راستای توسعه دولت الکترونیک و به منظور تسهیل دسترسی دانش‌آموزان به کتاب‌های درسی، نظارت نظام‌مند بر فرآیند توزیع مواد آمو...