لحظه تحویل سال ۱۴۰۲ هجری شمسی

لحظه تحویل سال ۱۴۰۲ هجری شمسی

لحظه تحویل سال ۱۴۰۲ هجری شمسی

براساس تقویم اعلام‌شده، لحظه تحویل سال جدید ساعت ۰۰:۵۴:۲۸ بامداد سه‌شنبه اول فروردین خواهد بود.

لحظه تحویل سال ۱۴۰۲ هجری شمسی

لحظه تحویل سال ۱۴۰۲ هجری شمسی

اپلیکیشن
اپلیکیشن
بالا